Referat fra forældremøde d. 10.3.2005

Kan hentes som Word-dokument og udskrives.

"Pubertet"

Generelt

 • Det blev aftalt at medbringe 50 kr. til forældresamtaler d. 12. eller 18. april.
 • Lejrskole bliver i uge 18 i 2006.
 • Eleverne er meget livlige og vil gerne hygge. Der er sjældent konflikter, og klassen er selv god til at løse dem.
  (vi har hørt det før - og vi nyder det)

Film

 • Forældrerådet introducerede en sekvens af film med socialpædagog og famlierrådgiver Lola Jensen (www.lolajensen.dk) i fri stil om velsignelsen af, at have en teenager i huset.
 • Det startede med pruttelyde.. Det viste sig ikke at være Steen, men video-installationen, der leverede dette lydbillede.
 • I medierummet i kælderen gik det bedre, og vi fik lidt inspiration til håndtering af vore egne teenagere in spe.
 • Der var blandede guldkorn og huskesætninger bl.a overtrumf den unges provokation, samt et billede med 3 cirkler.
  • 1.cirkel: familiens kerne.
  • 2. cirkel: område til fri afprøvning af kræfter
  • 3. cirkel: Hvor de unge ikke hører hjemme.

Åben debat

 • Filmen åbnede for en debat med udgangspunkt i generel enighed og værdisætninger.. Udgangspunktet ledte forældrene igennem mangeartede ytringer og holdninger til klub-18, alkohol og fælles regler.

Klub-18:

 • Der var stor deltagelse i og mange indlæg til debatten, men på spørgsmålet:

  ”Accepterer vi forældre, at der drikkes privat, før de unge går til alkohol-fri klub-18 fest”
  Kunne følgende tages til referat: ”Nej – det accepteres ikke !”

Alkohol:

 • Generelt omkring alkohol, var den almene opfattelse, at ”5A ikke drikker”… (men hvor længe?)

Konklusion:
 • Som en afrunding af denne debat blev der udtryk et ønske fra forældregruppen om, at der i starten 6. klasse afholdes et temamøde om alkohol og derunder også Klub-18.

Internet og mobiltlf.:

 • Der blev talt om de unges brug af internet ex. Arto, ofir etc. Ansvaret for de unges brug af internet blev flyttet lidt rundt, men endte hurtigt hos forældrene selv.

Konklusion:
 • "Udlever aldrig personlige oplysninger, mobilnr. m.v. via internet."
 • Der blev givet opfordring til skolebestyrelsen, om tilkendegivelse/udbredelse af information og skolen holdninger til Internet. (bringes videre)

Fødselsdagsaftale:

 • Den gamle aftale om, hvordan der inviteres til fødselsdag, blev bragt op til debat. Skal den droppes eller fastholdes ?
 • Der var meget delte meninger om denne aftale. Der blev givet mange indlæg for, imod, og ved ikke rigtig. Og en egentlig aftale kunne ikke vedtages, men der var stor tilslutning til, at køre den 1 år ad gangen.
 • Der var kun 2 ½, der forbeholdt sig retten til ikke at holde aftalen…

Konklusion:
 • Aftalen fortsætter 1 år endnu for hoved-parten af eleverne.


 • (Desværre kørte den sidste debat om fødselsdagsaftale af sporet, og endte i et enkelt-tilfælde - med udgangspunkt i en misforståelse om fødselsdag/videoaften og ordet "populær".
 • Trods afdækning af misforståelsen, blev denne diskussion ledt videre over i en meget personlig vinkel, der gjorde det svært for andre at deltage i debatten.
 • Det er svært for tilstedeværende at føre argumentation og komme med relevante indlæg, når temaet drejes over på personer.


Referatet er skrevet efter bedste evne

Steen Nitzsch

P.S. Forslag til arbejdspunkt til næste møde:

 • Til næste møde opfordres alle forældre til:
  • at finde argumenter for, hvorfor lige netop deres barn ikke er omfattet af fælles aftaler.
  • at huske på, hvor hurtigt popularitet kan skifte. Hot den ene dag, Not den næste.