Referat fra forældremøde d. 16.9.2004

Word-dokument

Orientering om undervisning:

Dansk

 • På det nye skema for 5A har vi fået 8 dansktimer og heraf flere gode dobbelttimer.
 • Mandag er biblioteksdag. (karantæne hvis mange glemte bøger, indtil disse er afleveret)
 • Torsdag er diktat-dag, så diktat øves hjemme onsdag

 • "Genre-bogen"er en stor succes i klassen -> tegner til "kommende" små forfattere ;-)
 • Speaker-opgave -> "Den er god nok" Det var lektier, at se OL.

 • NU: arbejdes med Robinsonader: Hver elev skal læse en hel bog i løbet af skoleåret
  Når læsningen er afsluttet skal klassen skrive sine egne historier i "Robinsonade-genre".
 • Oktober: Skrive log/dagbog bl.a. inspireret af "Anne Franks Dagbog".
 • Nov/Dec: "Så er det jul og ikke kun arbejde". Skal bla. arbejde med "storyline" evt. skrive breve til bedsteforældre, få inspiration fra bedsteforældre m.v. om "gamle" historier.
  Tjek evt. "JuliDanmark.dk"
 • Jan/Feb: "Processkrivning og respons". Arbejde med at give positiv kritik af andres abrjde på tværs af klassen.
 • Februar: Emner for Flex-uge i uge 7:
  • Evt. en engelsk dag, matematik-dag.
  • Sexual-undervisning: Fokus på drengekøn vs. pigekøn og se filmen "Skal vi være kærester".
  • Sorg: bl.a. se filmen "Drengen der gik baglæns"
 • Mar/Apr: Det er H.C.Andersens jubilæumsår, så vi skal arbejde med folkeevntyr - igen genre-bog.
 • 17. Marts er der skolefest.
 • Projektopgave er så småt begyndt. Ender nok med "Skrive om et dyr", hvor der skal arbejdes selvstændigt med fagtekst, fortælling, digt, Layout på PC etc.

Engelsk

 • 3 timer ugentligt. Der er nye bøger, men "sværhedsgradssprintget" er lige stort nok.
 • Der arbejdes emd bogen "Blue Cat" med fokus på grammatik: Nutid /datid.
 • Anvender bånd for at få den rigtige melodi og tonering på udtalen.
 • Opfordring: "VI SKAL HØRE VORES BØRN I ENGELSK".

Sløjd

 • Nyt fag med Lars Christensen.
 • Citat viderebragt af Tove: "Utrolig dejlig flok børn" (Vi elsker at høre det)

Natur/Teknik, Kristendom, Historie

 • Ny lærer: Mette
 • Til billedskole må eleverne gerne medbringe en gammel T-Shirt eller lign.

Matematik

 • Klassen er udnævnt til "Hygge-klasse" med en god stemning.
 • Følger stadig MatemaTikTak som er GOD !
 • Opfordring: "Kig i bøgerne og følg med i hvad børnene lærer, og hjælp dem til "selvhjælp" ved at de selv skal forklare opgaven".
 • Ved nyt emne arbejde alle udfra samme udgangspunkt, men efterfølgende lægges arbejdesbyrden efter den enkelte elevs niveau. Der arbejdes enkeltvis, to og to m.v. "to hoveder tænker bedre end et". Forståelse af opgaven ved at fortælle om emnet etc.
 • Der abrjdes med opgaver der fordrer logisk tænkning og udelukkelsesmetode i praksis.
 • HUSK:
  • BØGER
  • REDSKABER: Bly, lineal, trekant, passer, vinkelmåler
 • Lommeregner er OK, men avancerede altså ikek nødvendige. 3,14 anvendes som PI)

Generel orientering:

Trin for Trin

 • Der arbejdes videre med 4.modul "Styre sin vrede". Vi bruger elvernes egne beskrivelser af "vrede". Vrede -> vrede følelser.

Vil med dyr

 • Forældrene har besluttet: at det er OK, at "reklamere" for "Vild med Dyr", men der er absolut ingen pression for at abonnere.

Lektier

 • Der er kommet flere lektier, og det forventes, at de kan noget mere, "selv nu"!
 • Lektier skrives på tavlen, og eleverne skal selv skrive det i lektiebogen !!!!
 • "Jo, den er god nok", De giver sig selv lektier for i læsning.

Klassekasse

 • Klassen har en formue på 1.600 kr.

Trivsel

 • elverne er meget livlige og vil gerne hygge, men er absolut en klasse der kan arbejde, og alle nyder den gode plads i det nye lokale. Der er sjældent konflikter, og klassen er selv god til at løse dem.

Forældreråd

 • Steen
 • Annemarie
 • Anette - NY
 • Bo - NY (meldte sig selv ;-)

Lejrskole for 6. klasse

 • Lejrskole er "Undervisning forlagt til andet sted"
 • Tove havde argumenterne i orden for Ribe, og forældrene bakkede op. Ribe er lige med "trygge rammer og et væld af oplevelsesmuligheder".

Næste fællesmøde

 • Det næste fællesmøde afholdes engan i foråret. På dette møde er der mere plads, så forslag til emner er meget velkomne.

Gaver

 • Det er tidligere besluttet at gaveniveauet er 25 kr. i kontanter, og ellers for max. 30 kr ved gave.

P.S.

 • Tove har fået nyt telefonnr. 9815 1571

Endnu engang var kagerne gode ·· Slut ··/Steen