Referat fra forældremøde d. 10.3.2004

Word-dokument

Orientering om undervisning:

Dansk

 • Generel information om aktiviteterne i dansk.
 • Klassen har fortsat den intensive læsning. Det fremmer læselysten og har givet positive resultater i klassen.
 • Der arbejdes videre med digte og lyrik. Vi må gerne opfordre eleverne til at læse derhjemme, da der ikke er tid nok i timerne.
 • Eleverne (vores skønne, dejlige og intelligente børn) ajourfører en personlig logbog, hvor de vedligeholder en slags dagbog til reelle beskrivelser og tanker. (et personligt talerør)
 • HUSK: at øve diktat til hver onsdag (altså øve om tirsdagen)

Natur/Teknik, Kristendom, Historie

 • Årsplan uddelt og gennemgået.
 • Orientering om "alternativt" undervisningsmateriale tillavet konkret til emnerne på årsplanen.
 • Stor ros til klassen for deres engagement og lærelyst.
 • HUSK: Sko til idræt.

Matematik

 • Generel orientering.
 • Undervisning i delehold fungerer fint, og i de "samlede" timer kan dem, der gerne vil have ro, sætte dig ude på gangen og arbejde.
 • Der uddeles ekstra opgaver til dem, der bliver hurtigt færdige.
 • Orden er i fokus i det daglige arbejde.
 • Lektiebogen er elvernes eget ansvar, da der udover "tavle-lektier" uddeles individuelle lektier.
 • HUSK: Alle skal snart til at bruge passer. En simpel model (med skrue) er nok !! Altså drop den komplette værktøjskasse til "Den lille geometriforsker"

Dansk II

 • I april tages der hul på "Læsekursus om fagbøger". Måden at læse fagbøger på til søgning af specifikke emner. Anvendelse af indholdsfortegnelse og stikordsregister etc. Anvendelse af forskellige læsestrategier fra skimning til nærlæsning.
 • I Maj skal der kigges på "Novellefilm som medie" med film og skriftligt materiale.
 • Generelt skal der samarbejdes med 4. klasse i Øster Hornum. De skal maile til hinanden og evt. afholde et fælles arrangement ved Hornum Sø e.l.
  NB. I 8. klasse bliver de sat i klasser med disse elever.

Generel orientering:

Hyttetur

 • Der arrangeres hyttetur til Hanebakkehytten v. Skørping. Tove har været derovre (men ikke på cykel)
 • Der orienteres yderligere, når tiden nærmer sig.
 • dato ?

Teater

 • d. 29. marts skal elverne i teatret og se "Jorden rundt på 80 dage"
 • HUSK: Ingen slik !!

Klassekassen

 • Klassen er velbeslået, men det blev aftalt at betale 50 kr. ved næste forældresamtaler !!

Forældresamtaler

 • Der er forældresamtaler d. 29.-30. marts. HUSK: 50 kr.

Glemte lektier

 • Det bliver noteret, når der er glemt at lave lektier / glemt at skrive i lektiebogen.
 • Ved gentagelser bliver de voksne og ansvarlige forældre orienteret.

"Forældrene overtager"

 • Der er 8 forældre der har meldt sig til at overtage undervisningen. FLOT !
 • Disse forældre er proppet i en arbejdsgruppe, der vil planlægge dagen. Jacob's far Steen Jensen er kontaktperson.
  • Søren's far blev foreslået sat i arbejde ;-) frivilligt selvfølgelig

Fra skolebestyrelsen

 • Der nedsat en moppegruppe med 2 lærere, der skal være "sidste udvej" for elever, der bliver moppet, som ikke vil/kan fortælle det til forældre, kammerater, klasselærer etc.
  Disse 2 lærere bliver "annonceret" på skolen for alle elever, så ingen kan være i tvivl om - at de er der
  De valgte lærere vil sidde i gruppen over flere år, og vil bestå af en lærer af hvert køn.

Almen diskussion med kaffe og kage:

Klassens sociale liv

 • Lærergruppen er enige om at klassen består af "Sociale, søde og velfungerende børn"
 • Den gennerelle oplevelse er, at tilfælde af moppen er faldet markant.
 • Der blev stillet forslag til kønsopdeling af klassen ved enkelte aktiviteter evt. med inddragelse af 4B.

Gaver

  Det er besluttet at gaveniveauet er 25 kr. i kontanter, og ellers for max. 30 kr ved gave.

Drillenisse

 • Drillenisse-aktiviteten i december var en succes. Elverne har selv administreret det.
 • Princippet var max. 4-5 gaver i løbet af december og ellers være hjælpsom, sød etc.
 • Der blev givet mange input til dette punkt, og det er besluttet at tage punktet op til efteråret.

Møde-debat-emner

 • Der blev diskuteret forskellige emner, som det kunne være interessant, at tage op ved en forældreaften e.l.
  Eksempelvis et besøg sundhedsplejersken på forældremødet i efteråret for at fortælle os forældre noget om "børn i forpuberteten".
 • Andre emner kom op som forslag til "Midtvejsmødet" i 6. klasse. "Alkohol", "Kost", "Teenager i huset" etc.

Iøvrigt var kagerne gode ·· Slut ··/Steen